SMS PÔŽIČKA > Finančné informácie > Pôžička pred výplatou

Pôžička pred výplatou – rýchla pomoc alebo cesta do dlhovej pasce?

Každý z nás už iste videl slogan: Nevychádzate s peniazmi? Nevadí, naša pôžička pred výplatou vyrieši vaše finančné problémy. Ale úprimne, je to skutočne tak? Vyriešia tieto krátkodobé mikro pôžičky, so splatnosťou maximálne 1 mesiac, finančné problémy?

pani

Nepriaznivá finančná situácia vytvára podhubie pre úverové spoločnosti

Zlá ekonomická situácia vytvára pre spoločnosti, zaoberajúce sa poskytovaním krátkodobých úverov, skvelé prostredie v ktorom nie je o klientov núdze. Každým rokom stúpa počet ľudí, ktorí sa ocitajú v zlej finančnej situácii a ktorí sa týmto spôsobom snažia riešiť svoje finančné problémy. Predovšetkým ide o osoby s minimálnym príjmom. Spolu s nezamestnanosťou a nepriaznivými vyhliadkami do budúcnosti sa vytvára ideálne podhubie pre spoločnosti, poskytujúce pôžičky pred výplatou. A na tomto podhubí rastie počet spoločností, ktorý pôžičky pred výplatou, ako výhodný biznis založený na dôvere, postavili.

Hranice životného minima

Aj napriek ekonomickému rastu sa stále dosť jednotlivcov i rodín ocitá na hranici životného minima, z ktorého je v dnešnej dobe, aj pri všetkej skromnosti, ťažké vyžiť. V prípade rodín s deťmi si to vyžaduje extrémnu šetrnosť a obracanie každej koruny. Preto služby úverových spoločností využíva predovšetkým veľká skupina ľudí s minimálnym príjmom či tých, ktorí poberajú štátne sociálne dávky. Prepracovaný systém vybavenia rýchlych pôžičiek je tak jednoduchý, aby ho zvládol naozaj každý. Stačí vyplniť registráciu, dodať potrebné doklady, odoslať a žiadosť sa začína vybavovať. Ešte v ten istý deň sa žiadateľ dozvie o výsledku av prípade schválenia, zasielajú úverové spoločnosti peniaze obratom ihneď na účet.Šanca na schválenie má každý, ale za akú cenu?

Šancu na schválenie rýchle sms pôžičky majú aj ženy na MD, študenti alebo dôchodcovia, dokonca aj ľudia vedení v úverových registroch. Častými klientmi bývajú aj takí, ktorí jednoducho nevedia s peniazmi hospodáriť a využívajú pôžičky hlavne vtedy, keď im chýbajú peniaze do výplaty. Namiesto toho, aby sa naučili vyžiť z financií, ktoré majú mesačne k dispozícii a z toho si vytvorili finančnú rezervu pre nepredvídané situácie, volia radšej pohodlnejšiu, zato oveľa nebezpečnejšiu cestu - pôžičku.

Pôžička do výplaty – jedna z najdrahších

Nebezpečenstvo spočíva vo vysokých poplatkoch a úrokoch. Tie sú u každej spoločnosti jasne stanovené a klient vopred vie, koľko ho bude takáto pôžička stáť. Nezriedka sa stáva, že pri využití tejto pôžičky, bude musieť klient vrátiť zhruba tretinu z požičanej čiastky navyše. Extrémne drahé poplatky a úroky sú dané vysokou mierou nesplácania týchto pôžičiek. Drahými poplatkami veritelia kompenzujú vysokú mieru nesplácania a logicky na to doplácajú aj tí, ktorí si svoje záväzky plnia včas.

Riziko dlhovej pasce

Človek, ktorý si potrebuje požičať napríklad len 200 EUR, ale len na jeden mesiac, bude mať pravdepodobne problém, z ďalšej výplaty alebo sociálnych dávok, túto čiastku vrátiť ak tomu ešte tretinu zo sumy navyše ako úrok a poplatok. Riešením je predĺženie splatnosti o pár týždňov, čo samozrejme nie je zadarmo a klient zaplatí vysoké poplatky. Pôžička pred výplatou preto nie je vhodná pre ľudí, ktorí ju chcú využívať na látanie dier svojho finančného rozpočtu. Takéto správanie je priama cesta do dlhovej špirály, z ktorej je to už krôčik k exekúciám a osobnému bankrotu.

Publikované 23.6.2012