SMS PÔŽIČKA > INFO > Prečo sa nevypláca klamať

Prečo sa nevypláca klamať v žiadostiach o pôžičku?

Ste zadlžení, poberáte nízky príjem alebo nemáte vlastné bývanie a zamlčujete tieto skutočnosti v žiadostiach o pôžičku? Potom škodíte iba sami sebe a vystavujete sa nebezpečenstvu hlbokého dlhu, ktoré môže skončiť až exekúciou. Čo všetko vám hrozí, keď budete uvádzať nepravdivé údaje v žiadosti o pôžičku?

Hrozba č. 1 – zatajíte svoje skutočné príjmy

Všetky banky a nebankové spoločnosti musia podľa nového spotrebiteľského zákona posudzovať bonitu svojich klientov. Bonita finančným inštitúciám prezradí, ako dokážete splniť svoje záväzky a či budete schopní splatiť úver zo svojich existujúcich príjmov. Ak by ste klamali o svojich príjmoch a spoločnosti by to zistili pri posudzovaní žiadosti, automaticky vašu žiadosť zamietnu.Hrozba č. 2 – preceníte svoje možnosti

Možno si myslíte, že máte svoju platobnú schopnosť pod kontrolou a nesúhlasíte s tým, aby finančné spoločnosti skúmali vašu bonitu. Postupom času sa ale môže ukázať, že ste precenili svoje možnosti a úver prestanete zvládať splácať. Banky a nebankový poskytovatelia vás posudzovaním bonity chránia pred hlbšou zadlženosťou a dokážu realisticky posúdiť, či splátky neúmerne nezaťažia váš rodinný rozpočet. V ich záujme rozhodne nie je vám uškodiť.

Hrozba č. 3 – zamlčíte podstatné informácie

Ľudia môžu vedome klamať nielen o svojom príjme, ale aj o svojich existujúcich záväzkoch, počte vyživovaných detí, osobných údajoch a výdavkoch na prevádzku domácnosti a iných splátok. Banky a spoločnosti však disponujú rôznymi nástrojmi, ktorými môžu zistiť, či „hovoríte“ pravdu. Môžu nahliadnuť do registra dlžníkov, z ktorých vyčítajú vašu platobnú morálku a úverovú históriu.

Hrozba č. 4 – pozor na trestný postih

Ak finančná inštitúcia odhalí nezrovnalosti v už aktívnych úverových zmluvách, hrozí vám trestné stíhanie a trest odňatia slobody až na dva roky. Ak spoločnostiam vznikne nesplácaním úveru škoda nad 50 tisíc korún, môžete byť odsúdení až na päť rokov odňatia slobody. Pri škode na 5 miliónov korún sa potom vystavujete trestu až 10 rokov odňatia slobody.

Publikované 14.8.2013