SMS PÔŽIČKA > INFO > Parameter RPMN

Parameter RPMN prezradí ako je pôžička drahá

Viete ako jednoducho a rýchlo zistiť, či je pôžička drahá alebo lacná? Použite parameter RPMN - Ročnú percentuálnu sadzbu nákladov a vyrovnajte podľa neho všetky pôžičky. Čím je hodnota ukazovateľa menšia, tým za pôžičku zaplatíte menej. Týka sa to nielen úrokov, ale všetkých poplatku s pôžičkou zviazaných, ako je poplatok za uzavretie, vedenie atď.

Ako spoznať výhodnú pôžičku?

Na finančnom trhu možno nájsť veľa pôžičiek, ktoré všetkých lákajú klientov na to, že sú veľmi výhodné? Ako ale spoznať ako je to naozaj? Ako najlepšie porovnať pôžičky medzi sebou? Práve na tento účel sa používa parameter RPMN, ktorý v skratke znamená ročnú percentuálnu sadzbu nákladu a vypovedá o preplatku pôžičky, tom, o koľko navyše vrátite, než ste si požičali. Jeho výpočet je pomerne zložitý, ale parameter RPMN nájdete pri každej pôžičke, musí tam byť uvedený zo zákona. Nemusí byť uvedený pri malých a krátkodobých pôžičiek. Najnižšia RPMN ale nemusí znamenať najlepšiu pôžičku. Sledujte aj iné ukazovatele a sužby, ktoré poskytovatelia ponúkajú. Udáva sa v percentách s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto.

Vzorec na výpočet

Vzorec pre výpočet RPMN možno nájsť priamo v prílohe zákona. Jeho výpočet je pomerne zložitý, najlepšie sa počíta priamo v kalkulačke RPMN, alebo v Exceli.

RPMN sa musí uvádzať zo zákona

Každý poskytovateľ pôžičky musí ukazovateľ pri svojom úvere zo zákona uvádzať. Pokiaľ ho nemôžete nájsť, máte právo si ho vyžiadať. nemôže sa nikto na nič vyhovárať. Vďaka tomuto paramteru jednoducho môžete porovnať všetky pôžičky. Preferujte nižšie hodnoty parametra.

Uvádzanie RPMN pri finančných produktoch

V Slovenskej republike sa uplatňujú podobné právne predpisy ako v iných krajinách EÚ, pokiaľ ide o uvádzanie RPMN pri finančných produktoch. Podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch musí byť RPMN uvádzaná pri všetkých typoch spotrebiteľských úverov, vrátane pôžičiek a úverov. Tento zákon zabezpečuje vyššiu ochranu spotrebiteľa pri výbere finančných produktov a zaručuje transparentnosť a porovnateľnosť ponúk od rôznych poskytovateľov.

Porovnanie pôžičiek

Pri výbere pôžičky na Slovensku je dôležité nielen sledovať RPMN, ale aj ďalšie faktory, ako sú celkové náklady úveru, možnosti predčasného splatenia bez sankcií, a ponuky špecifické pre konkrétny trh. Využívanie online porovnávačov pôžičiek a finančných kalkulačiek je efektívnym spôsobom, ako získať prehľad o aktuálnych ponukách. Nezabudnite však, že najvýhodnejšia pôžička nie je len tá s najnižším RPMN, ale tá, ktorá celkovo najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančnej situácii.

Publikované 14.8.2023